Megvalósult a szakmai továbbképzés második része a verőcei CVRČAK Óvodában

Hírek   |   26.02.2018.
Megvalósult a szakmai továbbképzés második része a verőcei CVRČAK Óvodában

A verőcei CVRČAK Óvodában a 4E4K projekt keretében megrendezésre került az óvodapedagógusok második szakmai továbbképzése, melyen magyarországi és horvátországi pedagógusok vettek részt.

A két napos képzést prof. dr. sc Edita Slunjski tartotta, melynek fő témái a módszertanra vonatkoztak, a nevelés kérdéseire az óvodai csoport szervezett munkanapjai során. A résztvevők aktívan vettek részt a képzésen, elmondva személyes tapasztalataikat, amiből sikerült összegyűjteni olyan anyagokat, melyek egy közös kiadvány formájában használhatóak lesznek a 4E4K projekt befejezése után is.

Az első napon, február 23-án, különös hangsúly helyeződött a nevelők enneagram jellemzők tükrében jelentkező személyiségtípusai szerinti hozzáállásra. Kiemelésre került annak fontossága, hogy mindenki mozgósítsa domináns személyiségének pozitív és negatív jellemzőit, hogy pedagógiai működését minél inkább össze tudja hangolni. Ez nagy munkát feltételez, de szükséges ahhoz, hogy gyakorlatunkat fejleszteni tudjuk. A személyiségtípusok felismerése és megértése szükséges a csapatban végzett munkához is, mert a minőség mindig kollektív teljesítmény eredménye.

Másnap a képzés a Glasser-elmélet magyarázatával kezdődött, mely a választásra vonatkozik, miszerint viselkedésünk egy választás eredménye, melynek során eldöntjük, hogy alapvető szükségleteink közül – szeretet, hatalom, szórakozás és szabadság – melyiket kívánjuk kielégíteni. Hangsúlyozásra került a gyermekek alapvető szükségleteinek felismerése és az erre való reakció. Kihangsúlyozásra került, hogy a gyermek megfigyelése során gyakran csak a viselkedését látjuk, de gondolatai, szükségletei és érzelmei láthatatlanok maradnak. A minőségi intézményben a felnőtteknek érzékenyeknek kell lenniük a gyermekek szükségleteire. 6 éves koráig a gyermek egy nagyon érzékeny időszakát éli, a rossz tapasztalatok a jövőjükre kiható károsodásokat okozhatnak. Ezért kellene a társadalomnak egyformán befektetni a 6 éves korig megvalósuló korai és iskolaelőkészítő nevelésbe, ahogy a többibe is. A gyermek a bölcsődétől az iskoláig 1400 órát tölt az óvodában!

 A délutáni időszakban prof. dr. sc. Edita Slunjski beszélt a gyermekek tanulásáról. Néhányszor kihangsúlyozta a különbséget az információ átadás (memorizálás, fejből felmondás) és a gyermekek meta-kognitív képességeinek fejlesztésének szükséglete, azaz a gondolkodási szükséglet közötti különbséget. A gyermek gyakran nem érti a memorizált ismereteket. A nevelő alapvető feladata tudni mi az, amit a gyermekek megértenek, azaz a megértési módokat, ahogy a gyermekek értelmeznek egyes problémákat. A tanárnő bemutatott néhány projektet a gyermekekkel végzett munkával kapcsolatban, miközben szemléletesen elmagyarázta, hogyan kell a gyermeki tanulást ösztönözni. Kitért a gyermekek néhány kifejezésmódjára, melyekből a nevelők jobban meg tudják érteni, hogy a gyermek tulajdonképpen hogyan gondolkodik. Figyelmeztetett a szülőkkel való folyamatos munka szükségeségére, akik tulajdonképpen nem is tudják, hogy az óvodákban mi történik. A szülőknek el kell mondani, hogy a bemagolt tartalmak, a klasszikus rendezvények, a csak esztétikai értékkel bíró kézimunkák helyett fontosabb abban segíteni a gyermeküket, hogy magabiztos legyen, fejlessze intelligenciáját, legyenek megfelelő szociális kapcsolatai, legyen toleráns és kreatív, valamint szeresse meg a tanulást.

Befejezésül a különböző nevelő-oktató gyakorlatokról esett szó, amelyek a pécsi és verőcei óvodákat jellemzik és az irányokról, merre kellene az óvodáknak tovább fejlődniük.

Elvégezték a képzés értékelését is, amelyben mindkét óvoda nevelői egyetértettek, hogy az előadó nagyon világos és szakszerű volt, hogy gyakorlati példákat használt, hogy a témák világosak és a mindennapi munkában használhatóak, hogy szívesen vennének részt ilyen vagy hasonló képzésen, mert sokkal többet kaptak a vártnál.

A képzési program résztvevői megköszönték prof. dr. sc. Edita Slunjskinak az egyszerű hozzáállást és a rendkívül összetett tematika bemutatását, valamint meghívták egy újabb előadásra is.

HU-HR CBC
Slogan
Interreg
Ez az oldal sütiket használ. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. For more information about cookies at this website click here.